"Како је бити мањина - толеранција" - угледна активност васпитача Дијане Крсмановић

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Дана 27.3.2024. у нашем дому васпитач Дијана Крсмановић одржала је угледну активност на тему "Како је бити мањина - толеранција".

Акценат активности је био на разумевању практичне примене у различитим друштвеним околностима и то шта за ученике представља толеранција, као и да се подстакне свест о прихватању разлика међу људима у смислу културе, религије,