Дан шума - Дан вода - Дан метеорологије

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Међународни Дан шума 21.3. Дан вода 22.3. и Дан метерологије 23.3. обележили смо израдом паноа са нашим ученицима у циљу промовисања свести о значају и вредности шумског покривача као и његовој заштити. Такође шуме су од великог значаја у очувању здраве и питке воде.

Овим данима Уједињене нације желе да подсете на важност заштите шума и вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.  Шуме су плућа планете, вода је извор живота, а образовање неопходна храна да бисмо боље и квалитетније живели.