Угледна активност: Невербална комуникација

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Дана 27.02.2024. године у ТВ Сали Дома ученика средњих школа у Ул. цара Душана бб. одржана је угледна активност, васпитача Олгице Крстовић, на тему „Невербална комуникација“ из образовног подручја Животне вештине.

Невербална комуникација важан је део начина на који људи изражавају своје осећања када их не могу описати речима (или их желе намерно сакрити). Учење читања ових комуникацијских знакова може нам помоћи да боље разумемо друге.

Не можете читати мисли ако не познајете говор тела. Али можете доносити боље одлуке о томе кроз шта особа с којом разговарате или коју посматрате пролази или би могла учинити следеће.

Активност је рађена у PowerPointu. Сви ученици су активно учествовали у дискусији и показали интересовање за ову тему.