Вести

Обавештење за ученике који конкуришу за дом

УЧЕНИК СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ НА  КОНКУРС У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ ОД 12 ДО 22. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ, РАДНИМ ДАНИМА У ВРЕМЕНУ ОД 08 -14 ЧАСОВА У УЧИТЕЉСКОЈ БР.8 ЧАЧАК.