Вести

Конкурс за школску 2022/2023. годину Featured


ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 2022/2023


НАПОМЕНА:

Приликом подношења докумената доставити доказ о уплати на име трошкова конкурса у износу од 350,00 динара.

Уплату извршити на ТЕКУЋИ РАЧУН:

840-1667-74
ПОЗИВ НА БРОЈ: 2022/23