Вести

Коначна ранг листа

Напомена:
У школској 2021/22 години на смештај и исхрану ће бити примљено 205 ученика.
Од 1. септембра 2021. године у Дому ће на смештају  бити ученици закључно са редним бројем 185.
Преосталих 20 места, односно 10% укупног броја ученика је планирано за ученике из осетљивих друштвених група и ученике који имају обавезу обављања професионалне праксе, а који према редоследу нису остварили право на смештај и исхрани по првој расподели.
Њихове пријаве ће бити разматране у другој расподели од 24 - 27. августа 2021. године.
Листа ученика смештених у Учитељску бр.8 као и у Цара Душана б.б. ће бити објављена на сајту Дома, дана 30. августа 2021.године.
Ова ранг листа је коначна

д и р е к т о р
Зоран Лекић