Вести

УРГЕНТНЕ ПРЕПОРУКЕ

У ЦИЉУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД COVIDA 19, а у вези са стручним упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених и  реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији  у школској 2020/21. години,  које је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја број: 611-00-1346/1/2020-05 од 21.08.2020. године,
Молимо Вас да обратите пажњу на следеће:

 ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

1. Ученици су у обавези  да носе маске у објекту
. Маске за ученике обезбеђују родитељи. Због вишедневног боравка ученика у Дому, препоручује се употреба памучних маски које је могуће прати и пеглати ради дезинфекције;
2. Ученици су у обавези да приликом усељења у Дом понесу личне топломере ( топломери са живиним стубом нису дозвољени). Ученици ће бити у обавези да свако јутро и пред спавање самостално мере температуру и уколико имају повишену температуру и друге симптоме болести одмах о томе обавесте дежурног васпитача. Дежурни васпитач  ће у том случају обавестити управу Дома и надлежног лекара који ће дати даље препоруке о поступању.
3. Уколико родитељ ученика живи у месту које је у близини Дома, ученик се смешта у собу за изолацију до доласка родитеља који су у неодложној обавези да дођу у установу и да одведу  ученика код лекара;
4. У Дому ученика није могуће обезбедити услове за самоизолацију, те се она спроводи код куће. Уколико је ученику одређена мера самоизолације због болести, ризичног контакта или сумње на болест, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља или другог законског заступника. Родитељ је у обавези да у што краћем временском року дође по ученика уколико је одређена мера самоизолације.
                
Приликом усељења ученика у Дом, родитељи ће бити у обавези да потпише изјаву да:

1.
Ученик и чланови породице нису под  здравственим надзором, односно  код ученика и чланова породице нико није под здравственим надзором, односно да код ученика и чланова породице не постоји сумња на инфекцију нити је потврђена болест COVID 19,
2. Да је упознат са обавезом,  да  по позиву из Дома, морам хитно доћи  у установу, а у изузетним случајевима, најкасније у року од 24 часа.
3. Да је сагласан са свим предлозима за лечење  детета , које даје надлежни лекар у његовом  одсуству ( хоспитализација, врста терапије и сл),
4. Да је информисан  да ће директор дома уколико процени да занемарујем потребе  свог  детета или поступа  на начин који битно угрожава  његово здравље и безбедност, о томе неодложно обавестити центар за социјални рад, тужилаштво и друге надлежне органе.

САМО ОДГОВОРНИМ ПОНАШАЊЕМ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА МОЖЕМО ДОПРИНЕТИ НОРМАЛНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ УСТАНОВЕ!