Вести

Обавештење

На основу дописа Одељења за послове ученичког и студентског стандарда,
 
Дом ученика средњих школа у Чачку може да се отвори од 01. јуна 2020. године  искључиво за ученике који због поправљања оцена и полагања матурских испита морају да бораве у школи, а не могу свој смештај да организују на други начин.
 
Да би ученик могао да борави у дому , потребно је да има оправдан разлог и да донесе лекарско уверење да је способан за колективни смештај, не старије од три дана и да на пријему нема температуру и знаке респираторне инфекције.
 
Ученици који имају потребу за боравком у дому у обавези су да до 21. маја 2020. године обавесте дом преко групних васпитача, како би се организовао пријем у дом.