Секције и комисије у школској 2019/2020. години

Секције и активности у школској 2019/2020. години

- Ликовна, задужен васпитач Бисерка Неговановић

- Рецитаторска, задужени васпитачи Бисерка Неговановић и Драгана Андрић

- Фолклор, задужен васпитач Биљана Јаковљевић

- Денс, задужен васпитач Јасмина Оцокољић

- Драмска, задужен васпитач Биљана Јаковљевић

- Новинарска ( лист "Домац" ), задужен васпитач Братислав Бежанић

- Популарна музика, задужен васпитач Драгана Ћусловић

- Етно музика, задужен васпитач Драгана Андрић

- Информатичка, задужен васпитач Драгана Ћусловић

- Одбојка М/Ж, задужен васпитач Олгица Крстовић

- Кошарка М/Ж, задужен васпитач Александар Аџемовић

- Фудбал М/Ж, задужен васпитач Олгица Крстовић

- Шах, задужен васпитач Александар Аџемовић

- Стрељаштво, задужен васпитач Олгица Крстовић

- Стони тенис, задужен васпитач Драгана Ћусловић


ДОМСКИ ПАРЛАМЕНТ

КОМИСИЈЕ

Комисија за културно-забавни живот
Комисија за хигијену и естетику