Секције и активности у школској 2017/2018 години

Секције и активности у школској 2017/2018 години

- Ликовна
- Рецитаторска
- Фолклор
- Денс
- Драмска
- Новинарска секција
- Лист "Домац"

Задужени васпитачи: 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ

- Одбојка М/Ж
- Кошарка М/Ж
- Фудбал М/Ж
- Шах
- Стрељаштво
- Стони тенис

Задужени васпитачи:

ДОМСКИ ПАРЛАМЕНТ

Облик организовања ученика за остваривање права, дужности и учење демократском --

КОМИСИЈЕ

Комисија за културно-забавни живот
Комисија за хигијену и естетику