АКТИВНОСТИ

Активности

Организација васпитног рада у Дому реализује се кроз:
- Васпитни рад са ученицима у области учења,
- Васпитни рад са ученицима у области развијања личности и социјалног сазнања и
- Васпитни рад са ученицима у области слободног времена.
Слободно време ученика у Дому попуњено је организованим радом кроз рад културно-забавних (задужени васпитачи Неговановић Бисерка, Оцокољић Јасмина и Бежанић Братислав) и спортских секција (задужени васпитачи Крстовић Олгица и Аџемовић Александар).

Галерија слика