Васпитање

Васпитање

Васпитни рад у дому је осмишљен, свесно планиран и програмиран и систематски организован.