СМЕШТАЈ у дому

Смештај у Дому

Дом на локацији Учитељска број 8 располаже смештајним капацитетом са 72 лежаја распоређених у 23 собе.. Собе се налазе у једној згради. На доњем спрату и у приземљу налази се 20 лежаја, а на 1 спрату и у поткровљу налази се 52 лежаја.
На локацији Цара Душана бб Дом располаже са 133 лежаја распоређених на 3 спрата у 42 собе (по 14 на сваком спрату).
Собе су апартманског типа са купатилима. Бројј лежајева се креће пос обама се креће од 2-6.
Објекти су покривени видео надзором и обезбеђени службом ФТО, што чини боравак и корисника услуга и запослених безбеднијим и сигурнијим.