СМЕШТАЈ у дому

Смештај у Дому

Дом на локацији Учитељска број 8 располаже смештајним капацитетом са 62 лежаја распоређених у 23 собе. Собе се налазе у једној згради. На доњем спрату и у приземљу налази се 15 лежаја, а на 1 спрату и у поткровљу налази се 47 лежаја.
На локацији Цара Душана бб Дом располаже са 143 лежаја распоређених на 3 спрата у 42 собе (по 14 на сваком спрату).
Собе су апартманског типа са купатилима. Број лежајева се креће по собама се креће од 2-6.
Објекти су покривени видео надзором и обезбеђени службом ФТО, што чини боравак и корисника услуга и запослених безбеднијим и сигурнијим.