МЕНАЏМЕНТ (запослени)

В. д. директор установе: Ивана Вукајловић

На реализацији послова и задатака Дома ангажован је 51 извршилац, који су према природи радног места распоређени у 5 служби:

  1.  Васпитна служба
  2.  Служба за правно, кадровске и административне послове
  3.  Служба квалитета смештаја и исхране
  4.  Служба за финансијске и рачуноводствене послове
  5.  Служба за јавне набавке и опште техничке послове
 
Координатор васпитне службе: Братислав Бежанић
Руководилац службе за правне, кадровске и административне послове: Роса Јелесијевић
Руководилац финансијско рачуноводствених послова: Сузана Трифуновић
Службеник за управљање квалитетом - шеф службе: Данка Николић
Руководилац послова јавних набавки: Јована Маринковић