МЕНАЏМЕНТ (запослени)

В. д. директор установе: Ивана Вукајловић

На реализацији послова и задатака Дома ангажован је 48 извршилац, који су према природи радног места распоређени у 7 служби:

  1.  Васпитна служба
  2.  Служба за правно, кадровске и административне послове
  3.  Служба за финансијске и рачуноводствене послове
  4.  Служба исхране
  5.  Служба квалитета и остале послове подршке
  6.  Служба Физичке заштите
  7.  Служба за јавне набавке и опште техничке послове
 
Шеф Васпитне службе: Драгана Ћусловић
Руководилац службе за правне, кадровске и административне послове: Роса Јелесијевић
Шеф службе Физичке заштите: Александар Мишовић
Шеф службе Исхране: Нада Ристановић
Руководилац финансијско рачуноводствених послова: Ана Ракетић
Службеник за управљање квалитетом - шеф службе: Данка Николић
Руководилац послова јавних набавки: Јована Маринковић
 
 Васпитну службу сачињавају:
- Драгана Ћусловић, Бисерка Неговановић, Братислав Бежанић, Јасмина Оцокољић, Олгица Крстовић, Александар Аџемовић, Драгана Андрић, Тања Гавриловић, Надежда Мајсторовић - Матија Илић;
стручни сарадник-педагог: Биља Јаковљевић
Службу за Првне, кадровске и администрративне послове сачињавају:
- Роса Јелесијевић, Маја Чоловић, Зоран Лекић;
Службу Финансијских и рачуноводствених послова сачињавају:
- Сузана Трифуновић - Ана Ракетић, Гордана Крљанац, Наташа Јелић;
Службу Исхране сачињавају:
- Нада Ристановић, Јован Милић, Бела Павловић, Жанка Кукић, Милица Радисавчевић, Љиљана Илић, Љиљана Дивић, Ивана Вaсилијевић;
Службу Квалитета и остале послове подршке сачињавају:
- Данка Николић, Јасмина Маринковић, Ирена Станојичић, Драгана Вучићевић, Марија Доловац, Слободанка Стрњавчевић, Душица Лончаревић, Јелена Милосављевић, Петра Јовановић, Гордана Каравидић;
Службу Физичке заштите сачињавају:
- Александар Мишовић, Рацо Плавшић, Душан Максимовић, Зоран Колаковић, Владе Радојичић, Иван Турдић, Радован Марковић;
Службу за Јавне набавке и опште техничке послове сачињавају:
- Јована Маринковић, Јасмина Радуловић, Маринко Јездимировић, Драгомир Томашевић;