ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.10/2019 - Опрема за Кухињско-трпезаријски блок ЈН мале вредности 21.06.2019.
до 12.00 часова
13.06.2019.
ЈНМВ Д-1.1.2/2019 - Материјал и средства за одржавање
хигијене
ЈН мале вредности 19.06.2019.
до 11.00 часова
11.06.2019.
ЈНМВ Д-1.1.3/2019 - Намирнице за припремање хране Отворени поступак 25.04.2019.
до 10,00 часова
26.03.2019. ЈНМВ У-1.2.1/2019 - Услуге јавног здравства  ЈН мале вредности  08.03.2019.
до 11,00 часова
 28.02.2019.


 ЈНМВ Д-1.1.1/2019 - Електрична енергија   ЈН мале вредности   06.03.2019.
до 12,00 часова
  26.02.2019
 
       
         

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.3/2018 -
Намирнице за припремање хране
ЈН мале вредности 04.05.2018.
до 09,00 часова
11.06.2018.ЈН Р - 1.3.1/2018 -
Партерно уређење парцеле новог Дома ученика II Фаза
Отворени поступак 09.07.2018.  до 12,00 часова 08.06.2018.
 ЈНМВ Р - Д-1.1.2/2018 -
Материјал и средства за одржавање хигијене
ЈН мале вредности 11.05.2018.
до 10,00 часова
26.04.2018.
ЈНМВ Р - 1.3.1/2018 -
Партерно уређење парцеле новог Дома ученика
 ЈН мале вредности  23.04.2018.
до 10,00 часова
12.04.2018.
ЈНМВ Д-1.1.3/2018 -
Намирнице за припремање хране
ЈН мале вредности 04.05.2018.
до 09,00 часова
04.04.2018.  ЈНМВ Д-1.1.1/2018 - Електрична енергија  ЈН мале вредности  30.03.2018.
до 12,00 часова
13.03.2018.  


ЈНМВ У-1.2.1./2018 -Услуге јавног здравства 
ЈН мале вредности 20.03.2018.
до 11,30 часова
03.03.2018.

         
         
 

       
         

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Р-1.3.2/2017 - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ НОВОГ ДОМА  УЧЕНИКА ЈН мале вредности 06.09.2017.
до 10,00 часова
29.08.2017.
ЈНМВ Д-1.1.2/2017 Материјал и средства за одржавање хигијене ЈН мале вредности 15.05.2017. до 11.00 часова 04.05.2017.  

ЈН ЈН Д 1.1.3/2017 - Намирнице за припремање хране Oтворени поступак 22.05.2017. 
до 10,00 часова
21.04.2017.

Д-1.1.1/2017 Електрична енергија ЈН мале вредности 31.03.2017.
до 12:00 часова
16.03.2017.

У-1.2.1/2017 Услуге јавног здравства ЈН мале вредности 20.03.2017.
до 11:00 часова
10.03.2017.