ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.3/2018 -
Намирнице за припремање хране
ЈН мале вредности 04.05.2018.
до 09,00 часова
11.06.2018.ЈН Р - 1.3.1/2018 -
Партерно уређење парцеле новог Дома ученика II Фаза
Отворени поступак 09.07.2018.  до 12,00 часова 08.06.2018.
 ЈНМВ Р - Д-1.1.2/2018 -
Материјал и средства за одржавање хигијене
ЈН мале вредности 11.05.2018.
до 10,00 часова
26.04.2018.
ЈНМВ Р - 1.3.1/2018 -
Партерно уређење парцеле новог Дома ученика
 ЈН мале вредности  23.04.2018.
до 10,00 часова
12.04.2018.
ЈНМВ Д-1.1.3/2018 -
Намирнице за припремање хране
ЈН мале вредности 04.05.2018.
до 09,00 часова
04.04.2018.  ЈНМВ Д-1.1.1/2018 - Електрична енергија  ЈН мале вредности  30.03.2018.
до 12,00 часова
13.03.2018.  


ЈНМВ У-1.2.1./2018 -Услуге јавног здравства 
ЈН мале вредности 20.03.2018.
до 11,30 часова
03.03.2018.

         
         
 

       
         

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Р-1.3.2/2017 - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ НОВОГ ДОМА  УЧЕНИКА ЈН мале вредности 06.09.2017.
до 10,00 часова
29.08.2017.
ЈНМВ Д-1.1.2/2017 Материјал и средства за одржавање хигијене ЈН мале вредности 15.05.2017. до 11.00 часова 04.05.2017.  

ЈН ЈН Д 1.1.3/2017 - Намирнице за припремање хране Oтворени поступак 22.05.2017. 
до 10,00 часова
21.04.2017.

Д-1.1.1/2017 Електрична енергија ЈН мале вредности 31.03.2017.
до 12:00 часова
16.03.2017.

У-1.2.1/2017 Услуге јавног здравства ЈН мале вредности 20.03.2017.
до 11:00 часова
10.03.2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

Назив ЈНВрста поступкаРок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
Поступак ЈН Д-1.1.2/2016
Млеко и млечни производи
Отворени поступак 30.06.2016. 31.05.2016.


Поступак ЈН Д-1.1.1/2016
Материјал и средства за одржавање хигијене. Обликована по партијама од 1-3
ЈН мале вредности  05.05.2016  18.04.2016

Поступак ЈН Д-1.1.2/2016
Намирнице за припремање хране
Обликована по партијама од 1-8 
Отворени поступак  09.05.2016  07.04.2016  


 Поступак У-1.2.2./2016.                            
(Услуге јавног здравства)
ЈН мале вредности  21.03.2016  09.03.2016