ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

Назив ЈНВрста поступкаРок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
Поступак ЈН Д-1.1.2/2016
Млеко и млечни производи
Отворени поступак 30.06.2016. 31.05.2016.


Поступак ЈН Д-1.1.1/2016
Материјал и средства за одржавање хигијене. Обликована по партијама од 1-3
ЈН мале вредности  05.05.2016  18.04.2016

Поступак ЈН Д-1.1.2/2016
Намирнице за припремање хране
Обликована по партијама од 1-8 
Отворени поступак  09.05.2016  07.04.2016  


 Поступак У-1.2.2./2016.                            
(Услуге јавног здравства)
ЈН мале вредности  21.03.2016  09.03.2016