ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Назив ЈНВрста поступкаРок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
Поступак JН Д-2/2015
прехрамбено пољопривредних производа
(млеко и млечни производи)
Отворени поступак 15.06.2015 14.05.2015  
Поступак ЈН Д-1/2015
Средства за одржавање хигијене
Партије 1-2
ЈН мале вредности 17.04.2015 02.04.2015  
Поступак ЈН Д-1/2015
Пољопривредни и прехрамбени производи
Партије 1-8
Отворени поступак 15.04.2015 12.03.2015