ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.1/2020 - Електрична енергија ЈН мале вредности 19.02.2020. 
до 10.00 часова
10.02.2020.ЈНМВ Р-1.3.1/2020 - Радови на текућем одржавању поткровља Управне зграде ЈН мале вредности 09.03.2020.
до 10.00 часова
 27.02.2020.


ЈНМВ У-1.2.1/2020 - Набавка услуга јавног здравља ЈН мале вредности 10.03.2020
до 10.00 часова
 02.03.2020  
ЈНМВ Р-1.3.4/2020 - Молерски радови у згради старог Дома ЈН мале вредности 24.06.2020
до 10.00 часова
 14.06.2020   
ЈН Д-1.1.3/2020 Намирнице за припремање хране за ученике Oтворени поступак 30.07.2020.  30.06.2020.  

ЈНМВ 1.1.2/2020 Материјал и средства за одржавање хигијене
 ЈН мале вредности  27.07.2020.
до 10.00 часова
 16.07.2020.