ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.1/2020 - Електрична енергија ЈН мале вредности 19.02.2020. 
до 10.00 часова
10.02.2020. ЈНМВ Р-1.3.1/2020 - Радови на текућем одржавању поткровља Управне зграде  ЈН мале вредности 09.03.2020.
до 10.00 часова
 27.02.2020.


 ЈНМВ У-1.2.1/2020 - Набавка услуга јавног здравља  ЈН мале вредности 10.03.2020
до 10.00 часова
 02.03.2020