ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.1/2019 - Електрична енергија  ЈН мале вредности  06.03.2019.
до 12,00 часова
26.02.2019.
 ЈНМВ У-1.2.1/2019 - Услуге јавног здравства  ЈН мале вредности  08.03.2019.
до 11,00 часова
 28.02.2019.