ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.1/2020 - Електрична енергија ЈН мале вредности 19.02.2020. 
до 10.00 часова
10.02.2020. ЈНМВ Р-1.3.1/2020 - Радови на текућем одржавању поткровља Управне зграде  ЈН мале вредности 09.03.2020.
до 10.00 часова
 27.02.2020.


 ЈНМВ У-1.2.1/2020 - Набавка услуга јавног здравља  ЈН мале вредности 10.03.2020
до 10.00 часова
 02.03.2020  
         
         
  
       
         

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.10/2019 - Опрема за Кухињско-трпезаријски блок ЈН мале вредности 21.06.2019.
до 12.00 часова
13.06.2019.
ЈНМВ Д-1.1.2/2019 - Материјал и средства за одржавање
хигијене
ЈН мале вредности 19.06.2019.
до 11.00 часова
11.06.2019.
ЈНМВ Д-1.1.3/2019 - Намирнице за припремање хране Отворени поступак 25.04.2019.
до 10,00 часова
26.03.2019. ЈНМВ У-1.2.1/2019 - Услуге јавног здравства  ЈН мале вредности  08.03.2019.
до 11,00 часова
 28.02.2019.


 ЈНМВ Д-1.1.1/2019 - Електрична енергија   ЈН мале вредности   06.03.2019.
до 12,00 часова
  26.02.2019